Sostenibilitat

“Creiem que la sostenibilitat és l'element clau que permetrà que el turisme segueixi sent un motor econòmic i, per això, apostem per la millora contínua que asseguri el nostre futur, tot fent un ús responsable dels recursos.

Volem que el nostre compromís i forma d'actuar contribueixi a reforçar la relació amb els nostres grups d'interès, ens diferenciï i reforci la nostra posició com a empresa responsable, estable, segura i atractiva per a tots aquells que s'acosten a nosaltres”.

 

Vista del mar desde la terraza

Compromesos amb...

 • El medi ambient

  Contribuïm a preservar l'entorn mediambiental, tot vetllant per l'impacte de les nostres activitats i fomentant la consciència de sostenibilitat.

 • L'entorn local

  Contribuïm al desenvolupament dels entorns recolzant i fomentant les tradicions i els valors culturals.

 • La societat

  Contribuïm activament en la generació de prosperitat i d’un desenvolupament sostenible a les comunitats en les quals operem, parant especial atenció als infants i als més vulnerables.

 
Luminarias de LEDs

logos solidarios

Iniciatives 

 • Accessibilitat

  L'hotel disposa d'un grau elevat d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

 • El medi ambient

  Contribuïm a preservar l'entorn mediambiental, tot vetllant per l'impacte de les nostres activitats i fomentant la consciència de sostenibilitat en tots els nostres grups d'interès.

 • L'entorn local 

  Contribuïm al desenvolupament dels entorns recolzant i fomentant les tradicions i els seus valors culturals.

 • La Societat

  Contribuïm activament en la generació de prosperitat i d’un desenvolupament sostenible a les comunitats en les quals operem, parant especial atenció als infants i als més vulnerables.

 • Acció social  

  El Programa Incorpora promogut per l'Obra Social ”la Caixa”, desenvolupa tasques d'intermediació laboral, formació i orientació per millorar la capacitat de contractació de persones amb risc d'exclusió social com ara immigrants, dones més grans de 45 anys sense experiència laboral, persones amb discapacitat física, intel•lectual o sensorial, malalts mentals, aturats de llarga durada, dones afectades per situacions de violència domèstica, etc.

 • Energia i canvi climàtic

  L'hotel disposa de lluminàries de LEDs

  Les instal·lacions i sistemes d'il·luminació són de baix consum

  Plaques solars per a aigua calenta sanitària

  L'hotel disposa de detectors de presència de lluminositat

  Es fa un ús significatiu d'interruptors temporitzats i d’altres sistemes de control de la il·luminació

  Energia 100% renovable 

 • Gastronomia local i saludable

  La nostra oferta gastronòmica inclou productes orgànics

  L'hotel disposa de menús confeccionats amb productes de la terra, procedents de proveïdors locals i elaborats a les seves cuines

  El menú ofereix menús específics per a clients amb necessitats especials o intoleràncies alimentàries

 • Gestió de residus i reciclatge

  Realitzem compres de productes a granel per evitar l'excés d'embolcalls

  Els nostres equips de neteja utilitzen productes concentrats

  Utilitzem productes biodegradables

  Comptem amb un programa de recollida selectiva de residus en origen

  Comptem amb un servei de destrucció i reciclatge de documents

  Utilitzem materials reutilitzables

 • Mobilitat sostenible

  La ubicació de l'hotel està pròxima a la xarxa de transport públic per connectar amb l'entorn o destinació. Lloguer de bicicletes.

 • Recursos culturals 

  Els nostres clients tenen accés a l'oferta cultural de proximitat

  Informem als nostres clients sobre les tradicions i festes, perquè coneguin millor la nostra destinació.

 • Reducció del consum d'aigua

  Comptem amb dispositius reguladors de cabal

  Disposem de cisternes de doble descàrrega

  Cobrem 1 € simbòlic pel canvi de tovallola de piscina 

 • Relació amb proveïdors responsables 

  Utilitzem productes de temporada per elaborar l'oferta gastronòmica de l’hotel

  Col·laborem amb proveïdors tot compartint bones pràctiques responsables